U fokusu

Pregled važećih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

  DRŽAVA   Objava   Prednost pri oporezivanju   Dobit (prihodi) od poslovanja Dividende Kamate Naknade za autorstvo Albanija Službeni glasnik BiH, broj 5/12 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 2 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10% Alžir Službeni glasnik BiH, broj 12/10 Država rezidentnosti po …

Pregled važećih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Read More »

Gostujuće predavanje Advokatskog društva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

U petak, 11. novembra 2022. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održano je gostujuće predavanje advokatskog društva IBRAHIMOVIĆ & CO na temu „Privreda i pravo u Bosni i Hercegovini“. Predavanje su održale advokat i partner za razvoj poslovanja, Tijana Krivokapić, i advokatski saradnik Leila Salijević. U okviru predmeta „Privredno pravo“, zaposleni Advokatskog društva prikazali su …

Gostujuće predavanje Advokatskog društva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli Read More »

Advokatsko društvo IBRAHIMOVIĆ & CO od sada i na web lokaciji CEE LEGAL MATTERS

Posvećenost Advokatskog društva IBRAHIMOVIĆ & CO regionu CEE ogleda se u činjenici da smo od sada deo mreže CEE Legal Matters, gde ćemo ubuduće objavljivati aktuelne vesti, pravne analize, kao i naše stručne članke. Cilj umrežavanja je da naše klijente redovno ažuriramo vestima i promenama zakona iz regiona, kao i da informišemo sve interesne grupe …

Advokatsko društvo IBRAHIMOVIĆ & CO od sada i na web lokaciji CEE LEGAL MATTERS Read More »

Koliko su zaista tajni karteli na tržištu?

Kartel definišemo kao sporazum (usklađeno djelovanje) između dva ili više privrednih subjekata koji su međusobni konkurenti na tržištu koji može biti formalan (npr. ugovor, zapisnik, pravilnik itd.) ili neformalan (tajni) dogovor, jedna ugovorena odredba, ili zajedničko postupanje, čija je svrha isključivanje tržišne konkurencije između učesnika takvog sporazuma s ciljem da povećanjem cijena ostvare dodatni profit. …

Koliko su zaista tajni karteli na tržištu? Read More »

Poslodavci uzvraćaju udarac zloupotrebama bolovanja

Kada je u aprilu 2019. godine Sud Bosne i Hercegovine donio presudu broj S1 3 U 028800 18 U u kojoj je zauzeo stav da poslodavci (kao zainteresovana lica) nemaju pravo prikupljanja podataka koji sadrže medicinske dijagnoze, vrste, način i period vršenja medicinskih usluga za svoje radnike, smatrajući da je riječ o neovlaštenom prikupljanju ličnih …

Poslodavci uzvraćaju udarac zloupotrebama bolovanja Read More »

ESG tranzicija tenderskih postupaka u Bosni i Hercegovini

Na osnovu podataka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), javno ugovaranje država članica Organizacije (među kojima je i Bosna i Hercegovina) prosječno predstavlja 12% njihovog BDP-a. Mjere koje svjetske vlade sada poduzimaju mogle bi svijet usmjeriti na put ka održivijoj budućnosti koja uravnotežuje ekološke, ekonomske i društvene rezultate, te pomoći kompanijama da poboljšaju svoje …

ESG tranzicija tenderskih postupaka u Bosni i Hercegovini Read More »

Slobodne zone u Bosni i Hercegovini konačno postaju slobodne

Dana 27.7.2022. na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, što za sve slobodne zone u BiH predstavlja prelomnu razvojnu prekretnicu. Dok su mediji u BiH u prethodnom periodu izvještavali o potencijalnim gašenjima postojećih slobodnih zona, zbog restriktivne zakonske regulative u odnosu na zemlje regiona i …

Slobodne zone u Bosni i Hercegovini konačno postaju slobodne Read More »

Uloga advokata pri donošenju odluke o investiranju na određenom području

Advokatska praksa pokazuje da je jedno od najčešćih pitanja investitora „Kako advokat može pomoći pri izboru i analizi tržišta za investiranje?“ ili „Da li pravni stručnjaci obzirom na predmet izučavanja mogu pratiti investitora u preduzetim poslovnim koracima i na koji način“? Advokatsko društvo „IBRAHIMOVIĆ & CO“ prepoznavši ključna pitanja koja se praktično javljaju pri svakoj …

Uloga advokata pri donošenju odluke o investiranju na određenom području Read More »

Uspješno realizovana studentska praksa u organizaciji Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO”

U tradiciji svoje podrške Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, advokatsko društvo „IBRAHIMOVIĆ & CO“ bilo je organizator ljetne prakse istaknutim pojedincima sa ovog fakulteta. Letnjim polaznicima Advokatsko društvo omogućilo je sveobuhvatan uvodni program koji je osmišljen da pomogne da prelazak sa Univerziteta na privrednu praksu bude što lakši. Od samog početka praktikanti su bili …

Uspješno realizovana studentska praksa u organizaciji Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO” Read More »

Izmjena ili raskid ugovornog odnosa zbog promjene cijena na tržištu

Nakon druge uzastopne godine života sa pandemijom i početka rusko-ukrajinskog rata, ekonomski analitičari sa velikom dozom opreza gledaju na buduća ekonomska kretanja u 2022. godini. Pored neizvjesnosti koju sa sobom nosi pandemija i ratna dešavanja na evropskom tlu, tu su i globalno rastuće cijene proizvoda i usluga, poteškoće u lancu snabdijevanja i slično, koji dodatno …

Izmjena ili raskid ugovornog odnosa zbog promjene cijena na tržištu Read More »