Ibrahimović & Co

Naš tim

Adi Ibrahimović

Advokat │ Vodeći partner za upravljanje

Područja ekspertize: Korporativno pravo; M&A; Pravo konkurencije; Poresko pravo; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 148 854

Tijana Krivokapić

Advokat │ Partner za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: M&A; Međunarodno privatno pravo i arbitražni postupci; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 941 297

Nadin Kantić

Advokat │ Partner

Područja ekspertize: Bankarsko pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Porezi; Carine; Osiguranje.

Kontakt telefon: +387 61 191 224

Tanja Blagojević

Advokat │ Partner

Područja ekspertize: Korporativno pravo; Stečaj i likvidacije; Stvarno pravo.

Kontakt telefon: +387 61 477 442

Leila Salijević

Advokat

Područja ekspertize: Poresko pravo; Radno pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 62 001 803

Marija Plavšić

Menadžer za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: Istraživanje tržišta; Finansijski menadžment; Upravljačko računovodstvo.

Kontakt telefon: +387 61 334 263

Tomislav Tomas

Advokat

Područja ekspertize: Komercijalno pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Pravo u obnovljivim izvorima energije.

Kontakt telefon: +387 61 078 841

Bojana Blagojević

Advokatski pripravnik

Kontakt telefon: +387 61 334 203

Change language