Odjel za poslovanje sa Turskom

Naša međunarodna praksa oformila je advokatski tim koji se sastoji od veoma iskusnih savjetnika i advokata širom regiona, čije su znanje i stručnost kombinovani s detaljnim poznavanjem kako lokalnog, tako i regionalnog zakonodavstva.

Osim što pruža sve usluge na jednom mjestu i kreativna pravna rješenja posebno prilagođena potrebama klijenata, advokatsko društvo IBRAHIMOVIĆ & CO osnovalo je svoj poseban Odjel za poslovanje sa Turskom (Turski desk).

Počev od 2022. godine, Advokatsko društvo pruža usluge klijentima koji posluju u Bosni i Hercegovini u svim njihovim pravnim potrebama, kao i domaćim klijentima koji traže partnere od povjerenja u Turskoj.

Odjel za poslovanje sa Turskom vodi advokat i član tima Feyza Gerger Erdal, osnivač kancelarije Erdal Law sa sjedištem u Istanbulu, a koja ima iskustvo u korporativnom pravu, medijaciji i radnom pravu.

Za Advokatsko društvo IBRAHIMOVIĆ & CO, Turski desk nije samo razumijevanje dva različita pravna sistema, već vizija povezivanja dvije veoma bliske i živahne poslovne kulture.