U fokusu

Najbolje mesto za ulaganje u obnovljive izvore energije – Bosna i Hercegovina

Brz razvoj mnogih industrija, urbanizacija i razvoj ekonomije prouzrokuju globalno veće zahtjeve za snabdijevanjem energijom. Do 2040. godine predviđa se povećanje u snabdijevanju energijom za 1.2% svake godine. Potpisivanjem Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, Bosna i Hercegovina pridružuje se ostalim članicama s ciljem stvaranja najvećeg internog tržišta za električnu energiju i gas na globalnom nivou. […]

Najbolje mesto za ulaganje u obnovljive izvore energije – Bosna i Hercegovina Read More »

Izazovi i potencijali javno-privatnih partnerstava

Vlade i lokalne samouprave pod pritiskom su da omoguće usluge većeg kvantiteta i kvaliteta, ali u većini slučajeva to ne mogu učiniti sami. Mnoge vlade okreću se javno-privatnim partnerstvima (JPP), u nadi da će privatni sektor finansirati javnu infrastrukturu i javne usluge koje su pogođene finansijskim krizama. Javno-privatna partnerstva podrazumevaju saradnju između vlade, vladinih agencija

Izazovi i potencijali javno-privatnih partnerstava Read More »

Računovođi 50,00 KM mjesečno – Direktoru firme u BiH i do 20 godina zatvora

Tržište BiH posljednjih godina svjedoči pojavi brojnih računovodstvenih biroa, osnovanih sa ciljem što veće brojnost klijenata, zbog koje nerijetko ispašta kvalitet isporučene usluge. Niska cijena usluge, koja počinje od 50,00 KM za širok dijapozon zahtjeva, često je primamljiva poslovnim subjektima, koji se opredjeljuju za eksterne računovođe po povoljnim cijenama. Međutim, sa ovakvom odlukom dolazi i

Računovođi 50,00 KM mjesečno – Direktoru firme u BiH i do 20 godina zatvora Read More »

Šta treba da znate o novom mehanizmu za regulaciju emisije CO2?

U svojoj novoj strateškoj organizaciji koja razvija oblast klimatske politike, Evropska unija pokrenula je prvi porez na granicu ugljenika, poznat kao Mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika (CBAM). CBAM (Carbon border adjustment mechanism), predstavlja mehanizam koji za cilj ima reguliranje emisije CO2 u međunarodnoj trgovini, a dio je Europskog zelenog plana. Radi se sistemu omogućavanja državama

Šta treba da znate o novom mehanizmu za regulaciju emisije CO2? Read More »

Advokatsko društvo učesnik na konferenciji AUSTRIA CONNECT SEE 2023 na temu ”Preokret jedne ere i šta to znači za Jugoistočnu Evropu?”

Prestižna stručna konferencija za menadžere u regionu Jugoistočne Evrope AUSTRIA CONNECT SEE održana je na Bledu, u Sloveniji, krajem Septembra 2023. Obrađene teme bile su cirkularna ekonomija, lanci snabdevanja kao i veštačka inteligencija i digitalizacija, a konferencija je okupila  austrijske kompanije i njihove poslovne jedinice iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Severne

Advokatsko društvo učesnik na konferenciji AUSTRIA CONNECT SEE 2023 na temu ”Preokret jedne ere i šta to znači za Jugoistočnu Evropu?” Read More »

Predstavnica Advokatskog društva IBRAHIMOVIĆ & CO panelista na Međunarodnom energetskom forumu INTERENEF u Splitu

Danas već tradicionalni, Međunarodni energetski forum, okuplja stručnjake iz akademske zajednice, privredne i političke sfere, u cilju identifikovanja problematike i predstavljanja najnovijih dimenzija energetske politike, kako u Evropskoj Uniji, tako i u ostaim zemljama Evrope. Tokom godina, ovaj forum identifikovao se kao referentno mesto za rasprave o aktuelnim temama iz energetike. Ponosni smo što možemo

Predstavnica Advokatskog društva IBRAHIMOVIĆ & CO panelista na Međunarodnom energetskom forumu INTERENEF u Splitu Read More »

Novi propisi u oblasti energetike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Energija predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika u svakodnevnom životu, odnosno temeljnu smjernicu ekonomskog razvoja, političkih događaja i financijskog tržišta svake države. Gotovo svakodnevno se mogu vidjeti informacije i novosti u vezi energetskog sektora, odnosno prijelaza s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Direktivama Europske Unije (EU) predviđeno je da će EU do 2030. godine proizvoditi

Novi propisi u oblasti energetike u Federaciji Bosne i Hercegovine Read More »

Uspješno realizovana studentska praksa u organizaciji Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO”

I ove godine, održavajući tradiciju svoje podrške Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Advokatsko društvo „IBRAHIMOVIĆ & CO“ bilo je organizator ljetne stručne prakse istaknutim pojedincima sa ovog fakulteta. Letnjim polaznicima završnih godina fakulteta Advokatsko društvo omogućilo je sveobuhvatan uvodni program koji je osmišljen da pomogne da prelazak sa Univerziteta na privrednu praksu bude što

Uspješno realizovana studentska praksa u organizaciji Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO” Read More »

Investiranje u Bosni i Hercegovini iz perspektive bankarstva i finansija

Bankarski sistem Bosne i Hercegovine obuhvata Centralnu banku Bosne i Hercegovine, komercijalne banke i druge finansijske institucije. Centralna banka definiše i kontroliše primenu monetarne politike Bosne i Hercegovine, pomaže i održava odgovarajuće platne i računovodstvene sisteme. Takođe, koordinira aktivnosti bankarskih agencija entiteta u BiH (u daljem tekstu: regulatora), koji su odgovorni za izdavanje licenci za

Investiranje u Bosni i Hercegovini iz perspektive bankarstva i finansija Read More »

Kupovina nekretnine, Bosna i Hercegovina

Kupujete nekretninu u Bosni i Hercegovini? Donosimo odgovore na ključne dileme

U složenom administrativnom aparatu i raznolikoj istorijskoj prošlosti države, u Bosni i Hercegovini razvio se složen sistem registara nekretnina i još veći dijapazon rizika koja pri njihovoj kupovini mogu nastati. Šta kupac nekretnine mora da zna, kako bi se zaštitio od rizika koji mogu nastati pri kupovini nekretnine? Prvi korak je odgovor na pitanje da

Kupujete nekretninu u Bosni i Hercegovini? Donosimo odgovore na ključne dileme Read More »

Change language