Ograničenje odgovornosti

Ovaj vebsajt namijenjen je licima koja žele da saznaju više o advokatskom društvu Ibrahimović & Co (u daljem tekstu „Advokatsko društvo“).  Cilj ovog vebsajta nije neželjeno kontaktiranje klijenata niti pružanje pravnih savjeta. Budući da u svakom trenutku može doći do razvoja u pojedinim oblastima prava, vebsajt može sadržati informacije koje su nepotpune ili neažurne. Posjetioci vebsajta ne smiju smatrati informacije na ovom vebsajtu pozivom na angažovanje advokatskog društva Ibrahimović & Co ili bilo kog advokata društva i ne smiju se oslanjati na ovdje navedene informacije kao na pravni savjet u bilo koje svrhe, te uvijek treba da potraže pravni savjet adekvatnog pravnika u relevantnoj jurisdikciji.

Advokatsko društvo se izričito odriče svake odgovornosti zasnovane na informacijama navedenim na ovom sajtu. Advokatsko društvo ne preuzima odgovornosti i ne podržava nužno sadržaj koji je dostupan na veb sajtovima kojima se može pristupiti preko ovog sajta.  Takođe, Advokatsko društvo nije odgovorno za bilo koju praksu, uključujući i zaštitu ličnih podataka, koja se primjenjuje na sajtovima kojima se može pristupiti preko ovog sajta.

Sva elektronska komunikacija sa zaposlenima ili predstavnicima Advokatskog društva preko službenih imejl naloga Advokatskog društva podleže nadgledanju i pregledu u skladu s našim politikama i mjerodavnim pravom. Informacije na ovom sajtu ne smiju se koristiti za slanje neželjenih grupnih elektronskih oglasa ili ponuda.  Svako takvo korištenje informacija na ovom sajtu smatra se kršenjem ovih Uslova korištenja. Korisnik preuzima sve rizike povezane s upotrebom ovog vebsajta uključujući, ali se ne ograničavajući na: rizik od oštećenja računara, softvera ili podataka korisnika bilo kojim virusom, kako god opisan, koji se može prenijeti ili aktivirati putem veb stranice ili vašim pristupom to; ili rizikovati da materijali na ovoj veb stranici i materijali na povezanim veb stranicama ne budu u skladu sa zakonima, propisima, pravilima i drugim takvim zakonodavnim instrumentima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini ili bilo kojoj zemlji izvan Bosne i Hercegovine; rizik da materijal možda nije tačan, aktuelan ili potpun. Spor koji nastane korištenjem ove veb stranice bit će uređen zakonom Bosne i Hercegovine.

O našem Advokatskom društvu možete dobiti više informacija ukoliko nam pošaljete dopis, ako nas pozovete ili kontaktirate odgovarajuće lice u advokatskom društvu Ibrahimović & Co, ili slanjem imejla na adresu info@ibrahimoviclaw.com.

Ovaj vebsajt je vlasništvo advokatskog društva Ibrahimović & Co.

©2021 Advokatsko društvo Ibrahimović & Co. Sva prava zadržana. 

Change language