Mart 2023.

Zakon o zašiti ličnih podataka i primjena GDPR uredbe u Bosni i Hercegovini

Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine datire iz 2006. godine sa kasnijim izmjenama iz 2011. godine (u daljem tekstu: Zakon o zaštiti ličnih podataka) i predstavlja propis lex specialis u oblasti zaštite ličnih podataka. Pomenuti Zakon je nacionalnih okvira i primjenjuje se samo na području Bosne i Hercegovine. GDPR (prev. Opšta uredba o […]

Zakon o zašiti ličnih podataka i primjena GDPR uredbe u Bosni i Hercegovini Read More »

Metodologije za objektivno utvrđivanje promjenjivosti ugovorene cijene u postupcima javne nabavke u Bosni i Hercegovini – nazire li se kraj blokadi javnih radova?

Početkom 2022. godine Advokatsko društvo „Ibrahimović & Co“ pisalo je o uticaju inflacije na izmjenu ili raskid zaključenih ugovora, te uslovima koji treba da budu ispunjeni kako bi došlo do primjene ovog instituta. Iako smo već tada zastupali stav da izmjena i raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti moraju biti mogući i za ugovore koji su

Metodologije za objektivno utvrđivanje promjenjivosti ugovorene cijene u postupcima javne nabavke u Bosni i Hercegovini – nazire li se kraj blokadi javnih radova? Read More »

Novi Zakon o lancu snabdijevanja u S.R. Njemačkoj

Novi Zakon o lancu snabdijevanja važeći na prostoru S.R. Njemačke je stupio na snagu 01.01.2023. (u daljem tekstu: Zakon). Zakon donosi nova pravila  koja za cilj imaju prvenstveno visoko poštovanje ljudskih prava, ispunjavanja okolišnih standarda, osiguranje pristojnih uslova rada za one koji su odgovorni za proizvodnju roba i pružanje usluga i, u konačnici, stvaranje etičke

Novi Zakon o lancu snabdijevanja u S.R. Njemačkoj Read More »

Budući trendovi ESG

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije. Međutim, sa intenziviranjem teme o globalnom zagrevanju, ESG je postao veliki deo diskusije i zvezda odrednica današnjim kompanijama. Koncept ESG može se posmatrati kao set standarda koji objedinjuje najvažnija pitanja u

Budući trendovi ESG Read More »

Change language