u FOKUSU

Budući trendovi ESG

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije.

Međutim, sa intenziviranjem teme o globalnom zagrevanju, ESG je postao veliki deo diskusije i zvezda odrednica današnjim kompanijama. Koncept ESG može se posmatrati kao set standarda koji objedinjuje najvažnija pitanja u procesu implementacije principa održivog razvoja, odnosno poštovanja kriterijuma koje kompanije koriste kako bi povećale etičnost svojih operacija. Nacionalna i internacionalna regulaciona tela počela su da procenjuju i implementiraju niz praksi u vezi sa održivim finansiranjem, fokusirajući se prvenstveno na moguće ESG pristupe i marketing za investitore.

S obzirom na ogromnu i raznoliku prirodu teme, prirodno je da različiti interesi kompanija i vlada širom sveta slede različite agende i, naravno, dovode u pitanje sveukupni napor. Razlika među državama širom sveta će otežati globalnim kompanijama da postave sopstvenu ESG agendu, a pritom i da poštuju različite lokalne propise zemalja u kojima se nalaze.

Environment“ deo ESG-a ostaje prioritet, jer su klimatske razlike sve veće, a kriterijum dekarbonizacije na mikro i makro nivou uslovljava dalji razvoj ekonomije. Pored klimatskih promena, tema u okviru „E“ dela koja će biti interesantna za praćenje je i tema zaštite biodiverziteta.

Za ovu godinu, predviđa se da će najviše pažnje biti posvećeno do sada zanemarenom „Social“ delu ESG-a. Pod ovim podrazumevamo pitanja ravnopravnosti plata, rada, ranolikosti u odborima za upravljanje.

Governance“ u ESG-u odnosi se na faktore upravljanja prilikom donošenja odluka, od kreiranja politike do raspodele prava i odgovornosti između različitih učesnika u korporacijama, uključujući menadžment i zainteresovane strane. Investitori koji posmatraju ESG orijentisanu kompaniju će želeti da osiguraju da su njeni sistemi računovodstva i izveštavanja pouzdani i transparentni. Takođe, investitori će procenjivati kako firma postupa sa svojim akcionarima, kao i njihovu mogućnost da glasaju o značajnim pitanjima; takođe, želeće i dokaze da se korporacija ne bavi nezakonitim radnjama.

Sumarno, ESG trendovi koje treba pratiti ove godine vezani su za dalji razvoj ESG regulative i standarda izveštavanja na nacionalnom i međunarodnom tržištu. Razvoj ovog trenda poticaće od pojedinačnih kompanija koje će moraju biti transparentnije u pogledu preduzetih radnji i finalnih rezultata.

Ostale novosti

Change language