u FOKUSU

Metodologije za objektivno utvrđivanje promjenjivosti ugovorene cijene u postupcima javne nabavke u Bosni i Hercegovini – nazire li se kraj blokadi javnih radova?

Početkom 2022. godine Advokatsko društvo „Ibrahimović & Co“ pisalo je o uticaju inflacije na izmjenu ili raskid zaključenih ugovora, te uslovima koji treba da budu ispunjeni kako bi došlo do primjene ovog instituta. Iako smo već tada zastupali stav da izmjena i raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti moraju biti mogući i za ugovore koji su zaključeni u postupcima javnih nabavki, ugovorni organi uglavnom nisu bili otvoreni za saradnju i smatrali su da ako ova mogućnost nije bila predviđena u tenderskoj dokumentaciji, nema mjesta ni za kasniju izmjenu ugovorene cijene.

Ovako striktan stav ugovornih organa u konačnici je vodio skoro potpunoj blokadi javnih radova i ogromnom broju sudskih postupaka koji još uvijek traju, kako bi ugovori bili raskinuti. Ponuđači su, u opravdanom strahu, prestali da se javljaju na tendere u kojima je bila predviđena fiksna cijena, a ugovorni organi su sa nepovjerenjem pripremali tenderske dokumentacije u kojima su predviđali mogućnost promjene cijene. U konačnici, ispaštaju građani, kako zbog kašnjenja u izvođenju skoro svih javnih radova, tako i zbog gomilanja budžetskih troškova nastalih zbog sudskih postupaka kojima se ne nazire kraj. Agencija za javne nabavke BiH nije zauzela proaktivan stav i izdala obavezujuće mišljenje o unificiranom postupanju za ugovorne organe, te je privredna zajednica odlučila da potraži drugi put za rješenje problema.

Vanjskotrgovinska komora BiH, zajedno sa privrednim komorama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH organizovala je sredinom 2022. godine okrugli sto na temu “Regulisanje ugovora u svjetlu poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda”.

Zaključci ovog Okruglog stola dostavljeni su svim relevantnim institucijama u BiH, a jedan od zaključaka je bio formiranje stručnog radnog tima koji će na osnovu dobrih iskustava zemalja iz regiona (Hrvatska, Srbija) i zemalja EU, te iskustava i problema sa kojima se, kako javni tako i privatni sektor u BiH, svakodnevno susreće, utvrditi metodologiju računanja cijene te istu dostaviti nadležnim institucijama. Metodologija računanja promjenljivosti cijene predstavlja bitan instrument kojim se amortizuju i prevazilaze izazovi i problemi sa kojima se susreću, kako ugovorni organi, tako i sami izvođači ugovora.

U cilju objektivnog i transparentnog utvrđivanja promjenjivosti direktnih troškova ugovorene cijene, nastale usljed nepredvidivih događaja, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je krajem februara 2022. godine, u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Brčko Distrikta, uputila je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, te vladama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta prijedlog Metodologije za objektivno utvrđivanje promjenjivosti ugovorene cijene u postupcima javne nabavke u Bosni i Hercegovini.

Navedena metodologija ne predstavlja rješenje problema, ali je značajan početni korak ka rješavanju otvorenih pitanja. Na ovaj način, izvršna vlast je dobila jasne i unificirane smjernice na osnovu kojih može opredijeliti dalje postupanje ugovornih organa i iskoristiti zaključke radne grupe sa ciljem rješavanja otvorenih pitanja iz zaključenih ugovora o nabavci javnih radova. Iako dalji put formalne primjene metodologije zavisi od političke spremnosti nosioca izvršne vlasti, ponuđen je adekvatan i pravičan model zasnovan na dobrim uporednim praksama, čija primjena bi mogla riješiti veliki broj sudskih postupaka i ubrzati zastale javne radove u BiH.

Ostale novosti

Change language