Mjesec: Novembar 2021.

Evropski sud za ljudska prava utvrdio – Sudovi u BiH godinama krše načelo jednakosti strana u postupku

S obzirom na naš regionalni otisak i domen, mi procenjujemo ne samo zakone BIH, već i zakone, pravila i propise svih primenjivih jurisdikcija, povezane faktore rizika i naše profesionalne obaveze prilikom odlučivanja da li da preuzmemo određenog klijenta ili slučaj. Kao etablirana advokatska kancelarija sa vodećim stručnjacima u više oblasti prakse, učestvovali smo u sledećem …

Evropski sud za ljudska prava utvrdio – Sudovi u BiH godinama krše načelo jednakosti strana u postupku Read More »

Status stranih pravnih lica u BiH i način njihove registracije prema važećim propisima

Važeći propisi koji regulišu status stranih pravnih lica u BiH od njihovog osnivanja su: Zakon o privrednim društvima (FBiH) /preduzećima (u Brčko Distriktu BiH), Zakon o registraciji poslovnih subjekata, Pravilnik o registraciji i dodjeljivanju identifikacionih brojeva poslovnim subjektima i Odluka o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u BiH, ne uključujući propise o porezima koji …

Status stranih pravnih lica u BiH i način njihove registracije prema važećim propisima Read More »