Septembar 2021.

DEAL OF THE YEAR

Konkurs za advokata/stručnog saradnika u Sarajevu

Mi vjerujemo da su multidisciplinarnost i znanje ključni za uspjeh i snagu našeg advokatskog društva i kvalitet naših savjeta u predstavljanju naših klijenata. Usmjereni smo na stvaranje fleksibilnog okruženja u kome svi uče iz naših kolektivnih vještina, talenata i razlika. Stvaramo dinamično radno okruženje koje je ključno za naš uspjeh. Nastojimo da proširimo kako svoju […]

Konkurs za advokata/stručnog saradnika u Sarajevu Read More »

Advokatsko društvo Ibrahimović & Co savjetovalo Studen & Co Holding o osnivanju slobodne zone u Brčko Distriktu

Ibrahimović & Co savjetovalo je Studen & Co Holding u postupku zaključenja Ugovora sa Vladom Brčko distrikta BiH, čiji je konačni cilj uspostava Slobodne zone u Brčko distriktu. Kako iz Ibrahimović & Co navode, Studen & Co Holding je jedan od najvećih stranih investitora u Bosni i Hercegovini. Dodatno je istaknuto da će Projekat –

Advokatsko društvo Ibrahimović & Co savjetovalo Studen & Co Holding o osnivanju slobodne zone u Brčko Distriktu Read More »

Rizik u poslovanju današnjice – „phishing“ napadi

Pojam „phishing“ napada podrazumijeva aktivnosti kojima neovlašteni korisnici putem drugačije podstavke poruka elektroničke pošte i lažiranih web stranica financijskih organizacija pokušavaju korisnika navesti na otkrivanje povjerljivih osobnih podataka (korisnička imena i zaporke, PIN brojevi, brojevi kreditnih kartica i slično tome). U današnjici kada komunikacija putem interneta kao internet bankarstvo postaju svakodnevnica i kada velike korporacije

Rizik u poslovanju današnjice – „phishing“ napadi Read More »

Change language