u FOKUSU

Uspješno realizovana studentska praksa u organizaciji Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO”

U tradiciji svoje podrške Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, advokatsko društvo „IBRAHIMOVIĆ & CO“ bilo je organizator ljetne prakse istaknutim pojedincima sa ovog fakulteta. Letnjim polaznicima Advokatsko društvo omogućilo je sveobuhvatan uvodni program koji je osmišljen da pomogne da prelazak sa Univerziteta na privrednu praksu bude što lakši. Od samog početka praktikanti su bili uključeni u cjelokupan posao. Bili su izloženi lokalnom i prekograničnom radu, kako za lokalne, tako i međunarodne klijente. Radeći sa advokatima svih nivoa i ekspertiza, imali su priliku da prisustvuju relevantnim događajima stručnog usavršavanja. Vrste poslova u koje su studenti bili uključeni su: administrativna korespondencija, priprema sudskih dokumenata, sastavljanje  sporazuma, pregled dokumenata, prisustvovanje sastancima sa klijentima/advokatima, posete sudu, kao i ostalim situacijama gde su imali priliku da primjene u praksi svoje vještine pravnog istraživanja koje su stekli na Univerzitetu.

Više o njihovim iskustvima slijedi u recenzijama:

Đokica Tomić, apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Stručna praksa nam daje priliku da iskusimo poslovni ambijent i da iznutra vidimo kako stvari funkcionišu u poslovnom okruženju, ali i da steknemo dodatne radne navike, vještine i znanja. Zbog toga je obavljanje prakse u Advokatskom društvu „Ibrahimović & CO” dragocjeno iskustvo. Tokom boravka na stručnoj praksi, upoznali smo se sa organizacijom i radom Advokatskog društva „Ibrahimović & CO”. Dobili smo šansu da čujemo, vidimo i iz prve ruke saznamo o advokatskom poslu. Imali smo priliku da se sa onim što smo ranije naučili na fakultetu, susretnemo u stvarnosti. Takođe, bili smo u mogućnosti da čujemo mnogo zanimljivosti sa kojima su se zaposleni susretali u radu i na taj način uvidimo pozitivne i negativne strane ovog posla. Omogućeno nam je da osjetimo rad u kolektivu, ali i da proširimo teorijska znanja stečena na fakultetu na polje praktičnog rada. Osim pravničkih znanja koja smo stekli, shvatio sam koliko je bitno radno okruženje za produktivan rad. Odlični međusobni odnosi zaposlenih odrazili su se i na nas studente. Svi zaposleni su bili veoma ljubazni, susretljivi i otvoreni da nam odgovore na sva pitanja i razjasne nam nedoumice koje smo imali. Znanje stečeno praktičnim radom u Advokatskom drustvu „Ibrahimović & CO” daje mi motivaciju za dalje školovanje i usavršavanje. Vjerujem da će mi ono što sam naučio za ovaj relativno kratak period biti od velikog značaja u budućem profesionalnom životu.

Bojana Blagojevic, apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prije svega, zahvaljujem se  Pravnom fakultetu, na omogućenoj praksi u Advokatskom društvu „Ibrahimovic & Co“ u Brčkom. Zahvaljujući ovoj praksi stekli smo nova znanja i iskustva, koje će nam biti od velikog značaja u budućnosti, tako da utisci nakon završene prakse su veoma pozitivni i veoma sam zadvoljna. Takođe želim da se zahvalim advokatima ovog advokatskog društva, koji su izuteno bili ljubazni prema nama, te su nesebično podjelili sa nama svoja znanja i mnogobrojna iskustva, pokazali nam kako pravo zapravo izgleda u praksi. Veliko zadovoljstvo mi  je bilo što smo imali priliku da prisustvujemo ročištu,i svaki dan smo naučili nešto novo. Drago mi je sto sam bogatija za jedno novo iskustvo. Svim kolegama bih preporučila da se ubuduće odazovu u što većem broju ovakvim aktivnostima na fakultetu.

Stefan Gojaković, student III godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prvenstveno želim da zahvalim gospodinu Ibrahimoviću i Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji su omogućili obavljanje stručne prakse u Advokatskom društvu „IBRAHIMOVIĆ & CO“. Iznimno sam ponosan što se praksa obavlja u mom rodnom gradu, kao rezultat saradnje Pravnog fakulteta i advokatske zajednice. Posebna zahvalnost i za cijeli tim Advokatskog društva, koji je učinio da ova praksa bude nezaboravno i korisno iskustvo, kako u nastavku studija tako i u daljem profesionalnom usavršavanju. Budući da se članovi advokatskog tima bave različitim, ali opet usko povezanim oblastima, imali smo mogućnost da sa svakim advokatom pojedinačno prođemo kroz njihovu oblast. Svi advokati su bili spremni da u svakom trenutku odgovore na sva naša pitanja i nedoumice. Ukazali su nam na ljepotu i kretivnost njihovog rada, ali i na izazove sa kojima se svakodnevno susreću, te su nam kroz praktične zadatke to dodatno približili. Ipak, najbolji dokaz tome je bilo prisustvo na ročištu, na kojem smo imali priliku da se detaljnije upoznamo sa radom suda, te da neposredno posmatramo sve ono na šta su nam članovi Advokatskog društva ukazali kroz razgovor i zadatke. Kroz ovu stručnu praksu imali smo priliku da teorijska znanja stečena na fakultetu praktično primjenimo, te da na taj način upotpunimo naše pravničko obrazovanje. Takođe, dobili smo priliku da osjetimo šta znači biti dio radnog kolektiva i kako se kroz neposrednu interakciju sa ostalim kolegama dolazi do pozitivnih rješenja. Iskreno se nadam da je ovo samo prvi u nizu oblika saradnje između Advokatskog društva „IBRAHIMOVIĆ & CO“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti

Budući ESG trendovi na Zapadnom Balkanu

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije. Međutim,

„Fit for 55” paket

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su reformu sistema EU za emisiju gasova, prevashodno u oblasti vazduhoplovstva i pomorstva, mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika i novi fond