u FOKUSU

Pregled važećih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

  DRŽAVA   Objava   Prednost pri oporezivanju  
Dobit (prihodi) od poslovanja Dividende Kamate Naknade za autorstvo
Albanija Službeni glasnik BiH, broj 5/12 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 2 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Alžir Službeni glasnik BiH, broj 12/10 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Austrija Službeni glasnik BiH, broj 7/11 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 2 Država isplate, ali ne više od 5% Država isplate, ali ne više od 5%
Azerbejdžan Službeni glasnik BiH, broj 16/13 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Belgija Službeni list SFRJ, broj 11/81 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 3 Država isplate, ali ne više od 15% Država isplate, ali ne više od 10%
Crna Gora Službeni glasnik BiH, broj 5/05 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 2 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Češka Republika Službeni glasnik BiH, broj 4/10 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 5% Oporezuje država rezidentnosti Država isplate, osim u pobrojanim slučajevima, ali ne više od 10%
Danska Više se ne primjenjuje        
Egipat Službeni list SFRJ, broj 12/88 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Država isplate, ali ne više od 15% Država isplate, ali ne više od 15%
Finska Službeni list SFRJ, broj 8/87 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Oporezuje država rezidentnosti Država isplate, ali ne više od 10%
Francuska Službeni list SFRJ, broj 28/75 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Oporezuje država rezidentnosti Oporezuje država rezidentnosti
Grčka Službeni glasnik BiH, broj 2/12 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Holandija/ Nizozemska Službeni list SFRJ, broj 12/82 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Oporezuje država rezidentnosti Država isplate, ali ne više od 10%
Hrvatska Službeni glasnik BiH, broj 5/05 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 2 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Iran Službeni list BiH, broj 7/96 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 15%
Irska Službeni glasnik BiH, broj 5/12 Država rezidentnosti po pravilu 1 Oporezuje država rezidentnosti Oporezuje država rezidentnosti Oporezuje država rezidentnosti
Italija Službeni list SFRJ, broj 2/83 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Jordan Službeni glasnik BiH, broj 4/12 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 2 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Katar Službeni glasnik BiH, broj 7/11 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 5 Država isplate, ali ne više od 7% Država isplate, ali ne više od 7%
Kina Službeni list SFRJ, broj 16/89 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Kipar / Cipar Službeni list SFRJ, broj 2/86 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Kuvajt Službeni glasnik BiH, broj 2/12 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 5% Država isplate, ali ne više od 5% Država isplate, ali ne više od 10%
Mađarska Službeni list SFRJ, broj 6/87 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 10% (može kod partnerstva) Oporezuje država rezidentnosti Država isplate, ali ne više od 10%
Makedonija Službeni glasnik BiH, 6/14 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Malezija Službeni glasnik BiH, broj 4/12 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 6 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 8%
Moldavija Službeni glasnik BiH, broj 10/04 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 2 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Norveška Službeni list SFRJ, broj 9/85 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 15% Oporezuje država rezidentnosti Država isplate, ali ne više od 10%
Njemačka Službeni list SFRJ, broj 12/88 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 15% Oporezuje država rezidentnosti Država isplate, ali ne više od 10%
Pakistan Službeni glasnik BiH, broj 12/05 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 20% Država isplate, ali ne više od 15%
Poljska Službeni glasnik BiH, broj 10/15 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Rumunija / Rumunjska Službeni list SFRJ, broj 8/87 Službeni glasnik BiH, broj 8/17 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 5% Država isplate, po pravilu 2 Država isplate, ali ne više od 7,5% Država isplate, ali ne više od 7% Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 5%
Slovačka Službeni list SFRJ, broj 12/82 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Oporezuje država rezidentnosti Država isplate, ali ne više od 10%
Slovenija Službeni glasnik BiH, broj 13/06 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 7 Država isplate, ali ne više od 7% Država isplate, ali ne više od 5%
Srbija Službeni glasnik BiH, broj 5/05 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 2 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Španija Službeni glasnik BiH, broj 11/10 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 6 Država isplate, ali ne više od 7% Država isplate, ali ne više od 7%
Šri Lanka Službeni list SFRJ, broj 4/86 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate, ali ne više od 12,5% Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
Švedska Službeni list SFRJ, broj 7/81 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Oporezuje država rezidentnosti Oporezuje država rezidentnosti
Turska Službeni glasnik BiH, broj 8/08 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%
UAE Službeni glasnik BiH, broj 10/07 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 8 Oporezuje država rezidentnosti Država isplate, ali ne više od 5%
Velika Britanija Službeni list SFRJ, broj 7/82 Država rezidentnosti po pravilu 1 Država isplate po pravilu 4 Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 10%

Preuzeto sa: Pregled važećih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Orfis

Ostale novosti

Change language