u FOKUSU

Nova direktiva EU za sprečavanje manipulativnog zelenog marketinga

Evropska komisija 22.3.2023. predstavila je usvojenu direktivu protiv manipulativnog zelenog marketinga koja se odnosi na zaštitu potrošača. Direktiva o zelenim tvrdnjama (eng. Green Claims Directive – GCD) ima za cilj da obezbedi transparentnu komunikaciju potrošačima, kada su u pitanju ekološke tvrdnje na proizvodima.

Direktivom o zelenim tvrdnjama garantuje se da potrošači neće biti obmanjeni kada su u pitanju ekološke karakteristike navedene na proizvodu, već će sa sigurnošću znati da oznaka “zeleno”, zaista to i znači. Paralelno, Direktiva će imati snažan uticaj i na kompanije, jer će njihovi proizvodi postati konkurentniji i privlačniji za potrošače.

Nadalje, prema istom predlogu, kompanije će morati nezavisno da provere svoje ekološke tvrdnje i podnesu naučne dokaze kao relevantne. Njihovi navodi i oznake biće provereni od strane nezavisnog i akreditovanog tela.

Predlog takođe obuhvata i regulisanje ekoloških oznaka. Prema Komisiji, trenutno postoji minimum 230 različitih oznaka i postoje dokazi da one dovode do konfuzije i nepoverenja potrošača. U budućnosti, biće dozvoljene samo oznake razvijene na nivou EU, koja će odobravati i etikete.

Predlog Direktive o zelenim tvrdnjama sačinjen je kao dodatak predlogu o osnaživanju potrošača za zelenu tranziciju, objavljenom 30.3.2022, a koji već uključuje dodatna specifična pravila o ekološkim tvrdnjama i zabranu obmanjujućeg oglašavanja. Ovaj raniji predlog je takođe deo posvećenosti Komisije Evropskom zelenom dogovoru.

Usvojeni predlog Direktive o zelenim potraživanjima sada će biti podnet na odobrenje Evropskom parlamentu i Savetu kroz redovnu zakonodavnu proceduru.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti

Budući ESG trendovi na Zapadnom Balkanu

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije. Međutim,

„Fit for 55” paket

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su reformu sistema EU za emisiju gasova, prevashodno u oblasti vazduhoplovstva i pomorstva, mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika i novi fond