Juli 2023.

Uspješno realizovana studentska praksa u organizaciji Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO”

I ove godine, održavajući tradiciju svoje podrške Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Advokatsko društvo „IBRAHIMOVIĆ & CO“ bilo je organizator ljetne stručne prakse istaknutim pojedincima sa ovog fakulteta. Letnjim polaznicima završnih godina fakulteta Advokatsko društvo omogućilo je sveobuhvatan uvodni program koji je osmišljen da pomogne da prelazak sa Univerziteta na privrednu praksu bude što […]

Uspješno realizovana studentska praksa u organizaciji Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO” Read More »

Investiranje u Bosni i Hercegovini iz perspektive bankarstva i finansija

Bankarski sistem Bosne i Hercegovine obuhvata Centralnu banku Bosne i Hercegovine, komercijalne banke i druge finansijske institucije. Centralna banka definiše i kontroliše primenu monetarne politike Bosne i Hercegovine, pomaže i održava odgovarajuće platne i računovodstvene sisteme. Takođe, koordinira aktivnosti bankarskih agencija entiteta u BiH (u daljem tekstu: regulatora), koji su odgovorni za izdavanje licenci za

Investiranje u Bosni i Hercegovini iz perspektive bankarstva i finansija Read More »

Change language