u FOKUSU

Uloga advokata pri donošenju odluke o investiranju na određenom području

Advokatska praksa pokazuje da je jedno od najčešćih pitanja investitora „Kako advokat može pomoći pri izboru i analizi tržišta za investiranje?“ ili „Da li pravni stručnjaci obzirom na predmet izučavanja mogu pratiti investitora u preduzetim poslovnim koracima i na koji način“?

Advokatsko društvo „IBRAHIMOVIĆ & CO“ prepoznavši ključna pitanja koja se praktično javljaju pri svakoj odluci o ulaganju kod domaćeg ili stranog investitora, ovim tekstom, pruža adekvatne odgovore na gore postavljena pitanja.

Uloga advokata pri donošenju odluke o investiranju na određenom području je višestruka i od baznog značaja. Imajući u vidu da je svaka oblast regulisana zakonima i/ili podzakonskim aktima – od početnog ulaganja kao ispitivanja isplativosti investiranja, kretanja tržišta, izbora lokacije, izbora radnika i uređenja radnopravnog odnosa, državne pomoći, kreditne sposobnosti, razvoja poslovanja, oporezivanja po osnovu direktnih i indirektnih poreza, te nebrojeno drugih, advokati iz navedenog predlažu i iznose mogućnosti lica koje investira, a u skladu sa potrebama i interesovanjima investitora.

Advokati prvenstveno sačinjavaju (usmenu ili pisanu) pravnu analizu prihvatljivosti predloženog investiranja koja uključuju upoznavanje sa pravnim okvirima područja interesovanja, savjetovanje i prijedlog postupanja u trenutnim okolnostima. Ukoliko je već došlo do potvrdne odluke o investiranju, advokati preduzimaju korak praćenja cjelokupnog poslovanja klijenta-investitora, te u skladu sa datim potrebama izdaju preporuke u cilju izbjegavanja djelovanja protivno zakonu odnosno pristupaju sudskim ili arbirtražnim postupcima u ovisnosti od konkretnog slučaju.

Advokatsko društvo „IBRAHIMOVIĆ & CO“ ističe da se sudskom postupku pribjegava samo u slučaju da su sve prethodne aktivnosti dogovora u vezi sa predmetnom problematikom bile neupješne.

Ipak, advokatski posao se ne svodi samo na navedeno. Advokati su prilično upućeni i upoznati sa poreskim, carinskim i drugim relevantnim propisima koji trpe česte promjene. Na osnovu saznanja, advokati savjetuju investitoru pravac postupanja. U takvim slučajevima prevashodno se vrši analiza utjecaja izmjene propisa na poslovanje investitora sa više aspekata, a prema utvrđenim parametrima. Ukoliko ista analiza ukaže na anomaliju u poslovanju investitora, advokati se uključuju u pravnu borbu sa ciljem ostvarivanja i zaštite prava investitora-klijenta.

Primjera radi, u Sjedinjenim Američkim Državama uloga advokata je neophodna pri preduzimanju prvih privrednih aktivnosti u cilju adekvatne pravne zaštite. Advokati u svojstvu savjetnika pružaju usluge i usmjeravaju aktivnost privrednog subjekta u skladu sa važećim zakonskim riješenjima.

U velikom dijelu Europe mišljenja o ulozi advokata u privrednom poslovanju su podijeljenja. Praktično, privredni subjekti najčešće pozivaju advokate ukoliko postoje okolnosti koje vode sudskom postupku ili kad im je od strane ovlaštenog organa već utvrđena nepravilnost u radu.

Pravovremeno angažovanje advokata može i zaista sprečava rizike koji mogu nastati nesvjesnim protuzakonitim djelovanjem.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti