u FOKUSU

Sporazum o poslovnoj saradnji advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

U cilju unapređenja odnosa između akademske i poslovne zajednice, advokatsko društvo “IBRAHIMOVIĆ & CO” i Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji.

Ovim činom Pravni fakultet i advokatsko društvo formalno su započeli saradnju koja će, između ostalog, obuhvatiti podršku najboljim studentima Fakulteta u vidu prakse, organizaciju gostujućih predavanja predstavnika advokatskog društva u okviru nastave na predmetima koji se izvode na Pravnom fakultetu, organizaciju poseta studenata advokatskom društvu “IBRAHIMOVIĆ & CO” u Sarajevu i/ili Brčkom, zajedničku organizaciju okruglih stolova i drugo.

Predstavnici advokatskog društva usaglasili su se da je sinergijski efekat neophodan ukoliko se studentima želi omogućiti savremenija budućnost, te da kroz svoju misiju i poslovnu politiku žele širiti tržište i na taj način obezbediti društvenu odgovornost.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti

Budući ESG trendovi na Zapadnom Balkanu

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije. Međutim,

„Fit for 55” paket

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su reformu sistema EU za emisiju gasova, prevashodno u oblasti vazduhoplovstva i pomorstva, mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika i novi fond