Polja ekspertize

Radno pravo

Nudimo usluge savjetovanja koje, između ostalog, uljučuju:

Pored navedeog, pružamo pravne usluge o pitanjima poslovne mobilnosti i restrukturiranja privrednih društava, iz asepkta radnih odnosa, te pružamo punu podršku za rješavanje neriješenih radnih odnosa koji proizlaze iz privatizacija, akvizicija, ekonomskog, tehnološkog i tehničkog restruktuisanja, prestanka poslovanja,  kao i pri regulisanju radnih odnosa prema drugim poslovnim potrebama klijenta. Takođe, pružamo punu podršku stranim/multinacionalnim kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini u oblasti radno-pravnih odnosa.

Kontakt osobe

Adi Ibrahimović

Advokat │ Vodeći partner za upravljanje

Područja ekspertize: Korporativno pravo; M&A; Pravo konkurencije; Porezi; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 148 854