Polja ekspertize

Privredni kriminal

Za zastupanje u oblasti privrednog kriminala, potrebno je da advokat poseduje multidisciplinarno znanje sa ekspertizom i u krivičnom i u privrednom pravu. Najvažniji element kvalitetnog poslovanja uspješne kompanije je zakonitost rada. Naš advokatski tim najviše pažnje poklanja preventivnim mjerama kako bi se na vrijeme identifikovali i riješili potencijalni budući problemi. Iako ekspertiza našeg pravnog tima ima prioritetni fokus na savjetovanje klijenata i obuhvata set preventivnih mjera koji omogućavaju zakonito ostvarivanje poslovnih interesa klijenata, u slučaju istrage bez najave ili pokretanja krivičnog postupka protiv klijenta ili upravljačkih struktura klijenta, stručnošću i znanjem garantujemo kvalitetnu odbranu i zaštitu ugroženih prava.

Meritorno poznavanje privrednih tokova, omogućava našem timu pripremanje kvalitetne strategije odbrane, direktnih i unakrsnih ispitivanja, tumačenje nalaza i mišljenja vještaka, a profesionalnost našeg tima, lojalnost i posvećenost klijentu od strane u postupcima privrednog kriminala posebno dolaze do izražaja. 

Kontakt osobe

Tijana Krivokapić

Advokat │ Partner za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: M&A; Međunarodno privatno pravo i arbitražni postupci; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 941 297

Change language