u FOKUSU

Predstavnice Advokatskog društva „IBRAHIMOVIĆ & CO“ u posjeti Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Predstavnice Advokatskog društva „Ibrahimović & Co.“, advokat Tijana Krivokapić i menadžer za razvoj poslovanja Marija Plavšić, posjetile su Pravni fakultet i razgovarale sa dekanom prof. dr Goranom Marković. Cilj posjete bio je da se konkretizuje Sporazum o poslovnoj saradnji i organizovanju studentske prakse, koji su zaključili dekan fakulteta prof. Marković i advokat Adi Ibrahimović, vodeći partner za upravljanje Advokatskog društva. Sporazumom je utvrđeno da će Advokatsko društvo „Ibrahimović & Co.“ omogućiti praksu studentima Pravnog fakulteta, prvo u svojoj kancelariji u Brčkom, a ubrzo potom i u kancelariji u Sarajevu, koja će trajati dvije radne sedmice, tokom ljetnog semestra ove akademske godine. Osim toga, biće organizovana predavanja pojedinih advokata i simulacije suđenja.

Pravni fakultet će omogućiti advokatima pristup bogatoj biblioteci, posebno službenim glasilima Jugoslavije, NR/SR Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i to od 1945. godine do danas, besplatnu obuku za rukovanje bazom pravnih propisa Paragraf lex i predavanja profesora. Fakultet i Advokatsko društvo će zajedno organizovati okrugle stolove na različite teme.

Zaključivanjem i realizacijom ovog Sporazuma nastavlja se i obogaćuje saradnja Advokatskog društva sa akademskom zajednicom, daju se nove mogućnosti studentima za učenje, a svestrano se unapređuje saradnja univerzitetskih nastavnika i advokature.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti

Budući ESG trendovi na Zapadnom Balkanu

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije. Međutim,

„Fit for 55” paket

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su reformu sistema EU za emisiju gasova, prevashodno u oblasti vazduhoplovstva i pomorstva, mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika i novi fond