u FOKUSU

Predlog novog cilja EU Komisije: smanjenje emisija EU za 90% do 2040. godine

Na putu ka potpunoj klimatskoj neutralnosti do 2050. godine, Evropska komisija revidirala je svoju očekivanu preporuku za smanjenje neto emisija staklene bašte za 90% do 2040. godine, u odnosu na nivo emisija iz 1990. Kako bi se navedeno postiglo, prema Evropskoj komisiji, godišnje bi trebalo investirati dodatnih 1,5% BDP-a, u odnosu na nivoe od 2011. do 2020. godine, s resursima koji se preusmeravaju s manje održivih upotreba kao što su subvencije za fosilna goriva.

Evropska komisija daje preporuke da najveći deo ovih investicija snosi privatni sektor, uz podršku politika koje podstiču investicije s niskim emisijama ugljenika. Procena Evropske komisije ukazala je na potrebu za prosečnim godišnjim ulaganjem od oko 660 milijardi evra od 2031. do 2050. godine u energetski sistem, i 870 milijardi evra godišnje u sektoru transporta. Ključna područja investicija bila bi usmerena ka dekarbonizaciji industrijskih procesa, poboljšanju energetske efikasnosti u energetski intenzivnim industrijama, prelasku na elektrifikaciju, i proizvodnji održivih alternativnih goriva za pokretanje transportnog sektora. Emisije iz poljoprivrede, uglavnom izazvane emitovanjem metana i azotnog oksida, čine oko 11% ukupnih emisija stakleničkih gasova EU, pa je stoga jedan od uslova politike koju predlaže Komisija uspostava dijaloga sa ključnim nosiocima, posebno s onima iz oblasti industrije i poljoprivrede. Uz to, sektor poljoprivrede takođe može igrati značajnu ulogu u tranziciji, osiguravajući dovoljnu proizvodnju hrane u Evropi, istovremeno šireći sposobnosti tla i šuma za skladištenje više ugljenika.

Ova izjava Evropske komisije takođe predviđa unapređenje Zelenog sporazuma kako bi postao “industrijski sporazum o dekarbonizaciji”, tako da bude izgrađen na industrijskim snagama, uključujući obnovljive izvore energije, da poveća domaće proizvodne kapacitete u oblastima čiste tehnologije, uključujući baterije, električna vozila, toplotne pumpe, solarne panele, biogas, itd.

Preporuka novog cilja Komisije uticaće na predlog Zakona koji će biti iznet u junu ove godine, a u fokus stavlja klimatski target EU do 2040. godine.

Ostale novosti

Change language