Polja ekspertize

Pravo intelektualnog vlasništva

Naš advokatski tim kvalitetno i stručno pruža podršku za sve pravne aktivnosti koje proizilaze iz Zakona o autorskim i srodnim pravima BiH. Usluge koje nudimo obuhvataju registracije zaštićenih znakova, patenata, prava industrijskih dizajna i korisnih modela kako na nacionalnom, tako na evropskom i međunarodnom nivou, izradu i pregovaranje o uslovima ugovora i sporazuma o licenci/franchisingu i drugih sporazuma u pogledu iskorištavanja registrovane intelektualne svojine. Klijentima nudimo usluge pravnog savjetovanja i podrške u svim pravnim pitanjima koja se odnose na povredu prava intelektualnog vlasništva, uključujući i zastupanja u sudskim postupcima, sa ciljem zaštite ugroženih prava. Naše usluge pružamo izdavačkim, diskografskim kućama, TV stanicama, autorima, scenaristima, te ostalim stvarateljima i umjetnicima, kao i udruženjima za kolektivno ostvarivanje autorskih prava.

Kontakt osobe

Nadin Kantić

Advokat │ Partner

Područja ekspertize: Bankarsko pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Carine; Osiguranje.

Kontakt telefon: +387 61 191 224

Tijana Krivokapić

Advokat │ Partner za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: M&A; Međunarodno privatno pravo i arbitražni postupci; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 941 297