Polja ekspertize

Poresko pravo

Nudimo usluge pravnog savjetovanja i zaštite interesa klijenata u širokom spektru poreskih pitanja, kako za velike privredne koorporacije, tako i za fizička lica. Poreske usluge našeg tima odnose se na savjetovanje u cilju poreske optimizacije koncepta klijentovnog poslovanja, te u svakoj sferi privrednog poslovanja: međunarodnih komercijalnih odnosa sa poreskog aspekta, akvizicija, stvarnog prava – oporezivanje i promet nekretnina, ugovora o izgradnji, komercijalnih transakcija, finansiranja privatnih i javnih projekata, sredstava osiguranja, dostave robe, oporezivanja radnika i stranaca… Naš pravni tim nudi stručnu i kvalifikovanu uslugu pravnog savjetovanja i podrške koja se odnosi na sve vrste carinskih postupaka i sporova, kao i pravno savjetovanje i podršku u vezi sa pravnim aspektima i sporovima pred nadležnim organima koja se odnose na direktne/indirektne poreze. Takođe, nudimo usluge zastupanja pred nadležnim lokalnim i internacionalnim tijelima i arbitražama u pogledu poreskih sporova.

Kontakt osobe

Adi Ibrahimović

Advokat │ Vodeći partner za upravljanje

Područja ekspertize: Korporativno pravo; M&A; Pravo konkurencije; Porezi; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 148 854

Nadin Kantić

Advokat │ Partner

Područja ekspertize: Bankarsko pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Carine; Osiguranje.

Kontakt telefon: +387 61 191 224