Polja ekspertize

Internacionalna arbitraža i pravni poslovi sa internacionalnim elementom

Članovi našeg tima imaju opsežno znanje i iskustvo u postupcima investicijske arbitraže u skladu s pravilima ICSID Konvencije, Pravilima arbitraže UNCITRAL, kao i Arbitražnim pravilima Međunarodne trgovačke komore (ICC). Kvalitetna i sveobuhvatna pravna zaštita interesa klijenata garantovana je u svim fazama arbitražnog postupka, uključujući:

Članovi arbitražnog tima uspješno su bili uključeni u neke od najvećih i najsloženijih komercijalnih i investicijskih arbitraža u Bosni i Hercegovini i Regionu, zastupajući interese klijenata u sljedećim postupcima:

U saradnji sa mrežom iskusnih i kvalifikovanih pravnih saradnika, koji strogo poštuju granice postojećih odnosa sa klijentima i povjerljivost saradnje, u mogućnosti smo da uspješno zastupamo u arbitražnim postupcima koji se vode po pravu i zakonima velikog broja država svijeta. Sposobnost svakog člana našeg tima da sarađuje sa partnerskim advokatskim firmama, pravnim i industrijskim stručnjacima i internim pravnim zastupnicima osigurava visoke standarde i uspješno rješavanje najsloženijih slučajeva. Zbog raznolikosti arbitražnog tima, klijentima nudimo savjete na različitim jezicima i dobro poznavanje tržišta u širokom spektru jurisdikcija (od Bliskog istoka, preko Evrope do Južne Amerike).
Aktivno smo uključeni u rad Arbitražnog suda Vanjskotrgovinske komore u BiH, te sarađujemo sa arbitražnim sudovima i sudijama u regionu, kako bi klijentima omogućili kvalitetnu mrežu saradnika za rješavanje bilo kog pravnog pitanja u vezi sa lokalnom ili internacionalnom arbitražom.

Kontakt osobe

Adi Ibrahimović

Advokat │ Vodeći partner za upravljanje

Područja ekspertize: Korporativno pravo; M&A; Pravo konkurencije; Porezi; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 148 854

Tijana Krivokapić

Advokat │ Partner za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: M&A; Međunarodno privatno pravo i arbitražni postupci; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 941 297

Change language