Polja ekspertize

Hoteli, odmarališta i turizam

Naš tim specijalizovan je za sveobuhvatno razumijevanje predmetne oblasti, na svim nivoima. Advokati IA pružaju usluge u obavljanju prekograničnih transakcija i transakcija s više jurisdikcija, bilo da razvijate složeni projekt, pregovarate o ugovoru ili želite proširiti posao kroz korporativno sticanje ili zajedničko ulaganje.

Advokatski tim naše kancelarije nudi sve vrste pravnih savjeta koji se odnose na ugovore o upravljanju, franšize i licence za hotele, odmarališta, restrukturiranje složenih projekata mješovite namjene, M&A transakcije… Uzimajući u obzir činjenicu da je bh. turizam u stalnom razvoju, naš advokatski tim svakodnevno nastoji proširiti znanja iz predmetne oblasti, kako bi klijenti dobili što kvalitetniju i efikasniju uslugu.

Kontakt osobe

Adi Ibrahimović

Advokat │ Vodeći partner za upravljanje

Područja ekspertize: Korporativno pravo; M&A; Pravo konkurencije; Porezi; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 148 854

Tijana Krivokapić

Advokat │ Partner za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: M&A; Međunarodno privatno pravo i arbitražni postupci; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 941 297

Change language