Polja ekspertize

Finansijski sektor | Osiguranje | Tržište kapitala i investicije

IA advokati posjeduju značajno stručno znanje i iskustvo u finansijskom sektoru, te vršimo sveobuhvatnu usluge koja uključuju:

Kancelarija ima iskusan i obučen tim koji kvalitetno štiti interese klijenata iz oblasti osiguranja. Oblasti djelovanja članova našeg tima se odnose na:

Advokati IA pružaju usluge koji se odnose na sve aspekte tržišta kapitala, uključujući regulatorna i transakcijska pitanja. Naš iskusan tim ima kapacitete da savjetuje kreditne institucije i investicijske kompanije u širokom spektru aktivnosti, uključujući ocjenu usklađenosti s regulatornim okvirom koji se odnosi na tržište finansijskih instrumenata. Pored navedenog, nudimo uslugu savjetovanja kompanija koje kotiraju na berzi u vezi s pitanjima usklađenosti sa važećim normativnim okvirom, svih pitanja koje se odnose na hartije od vrijednosti, uključujući pitanja korporativnog upravljanja, prenosa dionica sa manjinskih akcionara, kao i savjetovanje u slučaju zloupotrebe i manipulisanja tržištem. 

Kontakt osobe

Nadin Kantić

Advokat │ Partner

Područja ekspertize: Bankarsko pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Carine; Osiguranje.

Kontakt telefon: +387 61 191 224

Marija Plavšić

Menadžer za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: Statistika; Kvantitativne finansije; Finansijski menadžment; Upravljačko računovodstvo.

Kontakt telefon: +387 61 334 263