Polja ekspertize

Farmaceutska industrija, zdravstveni sektor

Advokati IA su stručan i iskusan tim koji može savjetovati u najsloženijim transakcijama iz farmaceutske industrije i zdravstvenog sektora:

Na osnovu saradnje sa savjetnicima u pružanju zdravstvene zaštite, farmaceutskim stručnjacima, te savjetnicima za upravljanje u ovoj oblasti, svakom pitanju pristupamo individualno, kako bismo osigurali da dobijete inovativnu i komercijalno usmjerenu uslugu.

Kontakt osobe

Adi Ibrahimović

Advokat │ Vodeći partner za upravljanje

Područja ekspertize: Korporativno pravo; M&A; Pravo konkurencije; Porezi; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 148 854

Tijana Krivokapić

Advokat │ Partner za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: M&A; Međunarodno privatno pravo i arbitražni postupci; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 941 297

Nadin Kantić

Advokat │ Partner

Područja ekspertize: Bankarsko pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Carine; Osiguranje.

Kontakt telefon: +387 61 191 224

Change language