u FOKUSU

EU Komisija – 2,9 milijardi EUR za poticanje ulaganja u zelenu industriju

EU Komisija odobrila je Francuski program („French scheme“) vrijedan 2,9 milijardi eura za poticanje ulaganja OIE projekte, kako bi se potaknuo prijelaz na gospodarstvo s nultim emisijom CO2, u skladu s industrijskim planom „Green Deal“.

Mjera će biti otvorena za firme koje planiraju projekte ulaganja u proizvodnju solarnih panela, baterija, vjetroturbina i toplinskih pumpi, kao i ključnih komponenti za proizvodnju takve opreme. EU Komisija je utvrdila da je Francuski program u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom kriznom i tranzicijskom okviru („Temporary Crisis and Transition Framework“), te se posebno naglašava:

  • navedene potpore će potaknuti proizvodnju strateške opreme za prijelaz na gospodarstvo s nultim emisijom CO2;
  • iznos potpore po korisniku neće premašiti gornje granice utvrđene u Privremenom kriznom i tranzicijskom okviru; i
  • potpore će biti dodijeljene najkasnije do 31.12.2025. godine;

Potpore, koje se u načelu mogu dodijeliti u bilo kojem obliku, djelomično će kompenzirati firmama, posebice intenzivnim potrošačima energije, dodatne troškove zbog iznimnih poskupljenja plina i električne energije. Iznos pojedinačne potpore može se izračunati na temelju prethodne ili sadašnje potrošnje. Osim toga, države članice mogu pružati potporu fleksibilno, uključujući posebno pogođene energetski intenzivne sektore, podložno zaštitnim mjerama za izbjegavanje prekomjernog poskupljenja energenata. Države članice se također pozivaju da razmotre, na nediskriminirajući način, postavljanje zahtjeva koji se odnose na zaštitu okoliša.

U okviru navedenog programa navode se dodatni vidovi potpore koje države članice mogu iskoristiti:

  • programi za ulaganja u sve obnovljive izvore energije, uključujući obnovljivi vodik, bioplin i bio-metan, skladištenje i obnovljiva toplina, uključujući putem dizalica topline, s pojednostavljenim natječajnim postupcima koji se mogu brzo provesti, a istovremeno uključuju dovoljne zaštitne mjere za zaštitu jednakih uvjeta za sve.
  • kako bi dodatno ubrzale diversifikaciju opskrbe energijom, države članice mogu podržati ulaganja u postupno ukidanje fosilnih goriva, posebno kroz elektrifikaciju, energetsku učinkovitost i prelazak na korištenje vodika iz obnovljivih izvora i električne energije koji je u skladu s određenim uvjetima, s proširenim mogućnostima za podršku dekarbonizaciji industrijskih procesa prelaskom na goriva dobivena vodikom.
  • mjere za daljnje ubrzanje ulaganja u ključne sektore za prijelaz na gospodarstvo s neto nultom emisijom CO2, odnosno baterija, solarnih panela, vjetroturbina, dizalica topline, elektrolizera i sl.

Navedenim Francuskim programom i Privremenim kriznim i tranzicijskim okvirom se nadopunjuju široke mogućnosti za države članice da osmisle mjere u skladu s postojećim pravilima EU-a o državnim potporama, u oblasti energetske tranzicije, te ulaganje u OIE, u cilju postizanja nulte emisije CO2.

Ostale novosti

Change language