admin

Koliko su zaista tajni karteli na tržištu?

Kartel definišemo kao sporazum (usklađeno djelovanje) između dva ili više privrednih subjekata koji su međusobni konkurenti na tržištu koji može biti formalan (npr. ugovor, zapisnik, pravilnik itd.) ili neformalan (tajni) dogovor, jedna ugovorena odredba, ili zajedničko postupanje, čija je svrha isključivanje tržišne konkurencije između učesnika takvog sporazuma s ciljem da povećanjem cijena ostvare dodatni profit. …

Koliko su zaista tajni karteli na tržištu? Read More »

Poslodavci uzvraćaju udarac zloupotrebama bolovanja

Kada je u aprilu 2019. godine Sud Bosne i Hercegovine donio presudu broj S1 3 U 028800 18 U u kojoj je zauzeo stav da poslodavci (kao zainteresovana lica) nemaju pravo prikupljanja podataka koji sadrže medicinske dijagnoze, vrste, način i period vršenja medicinskih usluga za svoje radnike, smatrajući da je riječ o neovlaštenom prikupljanju ličnih …

Poslodavci uzvraćaju udarac zloupotrebama bolovanja Read More »

ESG tranzicija tenderskih postupaka u Bosni i Hercegovini

Na osnovu podataka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), javno ugovaranje država članica Organizacije (među kojima je i Bosna i Hercegovina) prosječno predstavlja 12% njihovog BDP-a. Mjere koje svjetske vlade sada poduzimaju mogle bi svijet usmjeriti na put ka održivijoj budućnosti koja uravnotežuje ekološke, ekonomske i društvene rezultate, te pomoći kompanijama da poboljšaju svoje …

ESG tranzicija tenderskih postupaka u Bosni i Hercegovini Read More »

Slobodne zone u Bosni i Hercegovini konačno postaju slobodne

Dana 27.7.2022. na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, što za sve slobodne zone u BiH predstavlja prelomnu razvojnu prekretnicu. Dok su mediji u BiH u prethodnom periodu izvještavali o potencijalnim gašenjima postojećih slobodnih zona, zbog restriktivne zakonske regulative u odnosu na zemlje regiona i …

Slobodne zone u Bosni i Hercegovini konačno postaju slobodne Read More »

Uloga advokata pri donošenju odluke o investiranju na određenom području

Advokatska praksa pokazuje da je jedno od najčešćih pitanja investitora „Kako advokat može pomoći pri izboru i analizi tržišta za investiranje?“ ili „Da li pravni stručnjaci obzirom na predmet izučavanja mogu pratiti investitora u preduzetim poslovnim koracima i na koji način“? Advokatsko društvo „IBRAHIMOVIĆ & CO“ prepoznavši ključna pitanja koja se praktično javljaju pri svakoj …

Uloga advokata pri donošenju odluke o investiranju na određenom području Read More »

Uspješno realizovana studentska praksa u organizaciji Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO”

U tradiciji svoje podrške Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, advokatsko društvo „IBRAHIMOVIĆ & CO“ bilo je organizator ljetne prakse istaknutim pojedincima sa ovog fakulteta. Letnjim polaznicima Advokatsko društvo omogućilo je sveobuhvatan uvodni program koji je osmišljen da pomogne da prelazak sa Univerziteta na privrednu praksu bude što lakši. Od samog početka praktikanti su bili …

Uspješno realizovana studentska praksa u organizaciji Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO” Read More »

Izmjena ili raskid ugovornog odnosa zbog promjene cijena na tržištu

Nakon druge uzastopne godine života sa pandemijom i početka rusko-ukrajinskog rata, ekonomski analitičari sa velikom dozom opreza gledaju na buduća ekonomska kretanja u 2022. godini. Pored neizvjesnosti koju sa sobom nosi pandemija i ratna dešavanja na evropskom tlu, tu su i globalno rastuće cijene proizvoda i usluga, poteškoće u lancu snabdijevanja i slično, koji dodatno …

Izmjena ili raskid ugovornog odnosa zbog promjene cijena na tržištu Read More »

Sporazum o poslovnoj saradnji advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

U cilju unapređenja odnosa između akademske i poslovne zajednice, advokatsko društvo “IBRAHIMOVIĆ & CO” i Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji. Ovim činom Pravni fakultet i advokatsko društvo formalno su započeli saradnju koja će, između ostalog, obuhvatiti podršku najboljim studentima Fakulteta u vidu prakse, organizaciju gostujućih predavanja predstavnika advokatskog društva …

Sporazum o poslovnoj saradnji advokatskog društva “IBRAHIMOVIĆ & CO” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Read More »

Državna pomoć u Evropskoj uniji u uslovima ekonomske krize izazvane ratnim dešavanjima u Ukrajini

Prijedlog novog privremenog okvira za državne pomoći u kriznim situacijama (ratna dešavanja u Ukrajini) Evropska komisija (EK) je 10.03.2022. godine državama članicama poslala na konsultacije nacrt prijedloga privremenog okvira za državne pomoći u kriznim situacijama radi pomoći privredi Evropske Unije (EU) u vezi sa ratnim dešavanjima u Ukrajini. Nacrt prijedloga zasniva se na članu 107. …

Državna pomoć u Evropskoj uniji u uslovima ekonomske krize izazvane ratnim dešavanjima u Ukrajini Read More »

Predstavnice Advokatskog društva „IBRAHIMOVIĆ & CO“ u posjeti Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Predstavnice Advokatskog društva „Ibrahimović & Co.“, advokat Tijana Krivokapić i menadžer za razvoj poslovanja Marija Plavšić, posjetile su Pravni fakultet i razgovarale sa dekanom prof. dr Goranom Marković. Cilj posjete bio je da se konkretizuje Sporazum o poslovnoj saradnji i organizovanju studentske prakse, koji su zaključili dekan fakulteta prof. Marković i advokat Adi Ibrahimović, vodeći …

Predstavnice Advokatskog društva „IBRAHIMOVIĆ & CO“ u posjeti Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Read More »