Polja ekspertize

Prehrambena industrija

Naš Advokatski tim pruža široku paletu usluga kompanijama iz prehrambenog sektora:

Kontakt osobe

Nadin Kantić

Advokat │ Partner

Područja ekspertize: Bankarsko pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Carine; Osiguranje.

Kontakt telefon: +387 61 191 224

Change language