Polja ekspertize

Nekretnine i upravljanje imovinom

Pružamo sveobuhvatne pravne usluge u oblasti nekretnina, od kojih posebno izdvajamo:

Naš tim daje podršku u svim aspektima ulaganja u nekretnine, što od posebog značaja dolazi u kontekstu sistema uređenja imovinskih odnosa u Bosni i Hercegovini. Dvojni svojinski sistem, spor i nedovršen posutpak izlaganja nekretnina, praćen složenim teritorijalnim uređenjem Bosne i Hercegovine, u kome ne postoji jedinstven Zakon o stvarnim pravima – nerijetko stvaraju zabunu investitorima. Tako se u praksi javlja niz pitanja u vezi sa sticanjem prava vlasništva na zemljištu u korist stranih državljana, nerijetko i nedovoljno je shvaćeno pravo građenja i njegove posljedice prilikom ocjene mogućnosti zalaganja nekretnine i aktiviranja hipoteke, te se uočava složen sistem oporezivanja nekretnina koji se razlikuje u entitetima, Brčko distriktu i kantonima. Zbog toga je stranim investitorima, ali i lokalnim klijentima, nužno potreban kvalitetan, brz i pouzdan pravni savjet koji je zasnovan na znanju, razumijevanju društveno-političkih odnosa u BiH i stručnom pristupu advokatskog tima koji brzo vodi do sticanja ili rapolaganja nekretninom. 

Kontakt osobe

Tijana Krivokapić

Advokat │ Partner za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: M&A; Međunarodno privatno pravo i arbitražni postupci; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 941 297

Nadin Kantić

Advokat │ Partner

Područja ekspertize: Bankarsko pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Carine; Osiguranje.

Kontakt telefon: +387 61 191 224

Tanja Blagojević

Advokat

Područja ekspertize: Korporativno pravo; Stečaj i likvidacije; Stvarno pravo.

Kontakt telefon: +387 61 477 442

Change language