Polja ekspertize

Naplata potraživanja | Stečaj i likvidacija

Advokati IA nude pomoć i savjetovanje i u slučaju stečaja i likvidacije privrednih društava, a posebno:

Kontakt osobe

Nadin Kantić

Advokat │ Partner

Područja ekspertize: Bankarsko pravo; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Carine; Osiguranje.

Kontakt telefon: +387 61 191 224

Tanja Blagojević

Advokat

Područja ekspertize: Korporativno pravo; Stečaj i likvidacije; Stvarno pravo.

Kontakt telefon: +387 61 477 442

Change language