Polja ekspertize

Korporativno pravo

Naša pouzdana i specijalizovana pravna odjeljenja pružaju kvalitetne profesionalne usluge domaćim i stranim klijentima, koje pokrivaju čitav spektar korporacijskog prava. Vršimo usluge:

Nudimo usluge pravnog savjetovanja u brojnim granama privrede, u kontekstu svakodnevnog poslovanja, ali i planiranja i realizacije velikih privrednih transakcija. Naš tim nudi specijalizovanu, sofisticiranu i cjelokupnu pravnu uslugu u oblasti sačivanja svih vrsta pravnih dokumenata, ugovora, odluka, memoranduma i drugih jednostranih i dvostranih pravnih poslova, pravne procjene, pregovora i monitoringa primjene svih tipova poslovnih transakcija. Posjedujemo značajno iskustvo u pružanju pravne podrške širokom spektru privrednih društava, uključujući najperspektivnije bh. kompanije, kao i velike multinacionalne kompanije, počev od predugovorne faze, pa do svih vrsta komercijalnih ugovora i pravnih poslova. 

Kontakt osobe

Adi Ibrahimović

Advokat │ Vodeći partner za upravljanje

Područja ekspertize: Korporativno pravo; M&A; Pravo konkurencije; Porezi; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 148 854

Tijana Krivokapić

Advokat │ Partner za razvoj poslovanja

Područja ekspertize: M&A; Međunarodno privatno pravo i arbitražni postupci; Obligaciono pravo u komercijalnim transakcijama; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 941 297

Tanja Blagojević

Advokat

Područja ekspertize: Korporativno pravo; Stečaj i likvidacije; Stvarno pravo.

Kontakt telefon: +387 61 477 442

Change language