Polja ekspertize

Ekologija i zaštita životne sredine

Pravo je moćan instrument, koji usmjerenom primjenom može donijeti značajne promjene. Naš tim svoj rad vidi kao krucijalan na ovom putu. Pitanja zaštite životne sredine možda neće odmah pasti na pamet klijentima koji razmišljaju o ekonomskom uspjehu, ali na kraju, poštivanje važećeg zakonskog okvira o zaštiti okoline i upravljanje povezanim pitanjima mogu odlučiti o sudbini projekta ili transakcije.

Naš tim pruža usluge domaćim i međunarodnim klijentima o svim aspektima zakonskog okvira o zaštiti okoline i ekološkim pitanjima, uključujući savjete o ekološkim aspektima komercijalnih transakcija, regulatornim postupcima, sporovima i parničnim postupcima, kao i procjenama zaštite okoline. Takođe, zastupamo klijente u administrativnim i građanskim postupcima u vezi s upravljanjem onečišćenim zrakom, emisijskim kvotama, zemljom ili vodom, otpadom, te savjetujemo o korektivnim radnjama i poreskim pitanjima koja se odnose na predmetnu oblast.

Kontakt osobe

Adi Ibrahimović

Advokat │ Vodeći partner za upravljanje

Područja ekspertize: Korporativno pravo; M&A; Pravo konkurencije; Porezi; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 148 854

Change language