Pravne oblasti

Bankarstvo i osiguranje | Finansije | Tržište kapitala i investicije

Na osnovu značajnog iskustva poslovanja sa velikim privrednim subjektima, te širokog spektra praktičnog znanja stečenog u oblasti, Advokati IA posjeduju kapacitete da djeluju kao pravni savjetnici vodećih finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini i korisnika njihovih usluga, u svim fazama poslovanja, uključujući:

Kancelarija ima iskusan i obučen tim koji kvalitetno štiti interese klijenata iz oblasti osiguranja. Oblasti djelovanja članova našeg tima se odnose na: 

Advokati IA pružaju usluge koji se odnose na sve aspekte tržišta kapitala, uključujući regulatorna i transakcijska pitanja. Naš iskusan tim ima kapacitete da savjetuje kreditne institucije i investicijske kompanije u širokom spektru aktivnosti, uključujući ocjenu usklađenosti s regulatornim okvirom koji se odnosi na tržište finansijskih instrumenata. Pored navedenog, nudimo uslugu savjetovanja kompanija koje kotiraju na berzi u vezi s pitanjima usklađenosti sa važećim normativnim okvirom, svih pitanja koje se odnose na hartije od vrijednosti, uključujući pitanja korporativnog upravljanja, prenosa dionica sa manjinskih akcionara, kao i savjetovanje u slučaju zloupotrebe i manipulisanja tržištem.

Change language